Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları (Albüm Tanıtımı)

Yorum Sayısı: 4816

 • Watric Music[]
  Watric Music[] 2 gün önce

  Yıldız çok iyi biliyor kime hangi şarkıyı vereceğine, onu o yapan şarkıyı tabiki Gülşen'e verecek, başka kime verecekti ki?

 • Filiz Acar TR
  Filiz Acar TR 3 gün önce

  5.20 derim susarım ❤❤❤

 • zozo lawyer
  zozo lawyer 6 gün önce

  Çok güzel olmuş. ayyyyy linetin sesi😍😍

 • Umut Kazım Mersin
  Umut Kazım Mersin 1 hafta önce

  Bu sene parayı yıldız tilbe vurdu aga ama hak etti baya güzel olmuş

 • Tuğba Xx
  Tuğba Xx 2 hafta önce

  Kiş güneşi bu kadar mi cirkin okunur !!

 • Yusuf Taşci
  Yusuf Taşci 2 hafta önce

  Özdemir Müzik yetkileri lütfen biraz çağ atın böyle mükemmel bir albümü daha iyi organize etmeliydiniz örnek olarak size poll production Ahmet Selçuk İlkan unutulmayan şarkılar albümü bakın herkez çıktı tek tek okudu bizim yıldızımızda orda bir parça okudu lütfen yıldız tilbe kıymetini bilelim saygılar

 • adım yok
  adım yok 2 hafta önce

  intizar hakkında ne düşünüyorsunuz ?( sinem ceceli konusunda)

 • sude
  sude 3 hafta önce

  yıldızın verdiği tadı kimse veremiyo be..belki biraz intizar..

 • Ayaz Ayaz
  Ayaz Ayaz 3 hafta önce

  Keşke Sezen Aksununda proje albümü çıksa

 • Qafarov Xeyal
  Qafarov Xeyal 3 hafta önce

  Y

  Yıl
  Yıld
  Yıldı
  Yıldız
  Yıldız t
  Yıldız ti
  Yıldız til
  Yıldız tilb
  Yıldız tilbe
  Yıldız tilb
  Yıldız til
  Yıldız ti
  Yıldız t
  Yıldız
  Yıldı
  Yıld
  Yıl

  Y

 • Eternal Boy
  Eternal Boy 3 hafta önce

  Gülşen der susarım. Albüm daha çıkmadan 8ay önce Elif Kaya'nın dediği gibi, Delikanlımı kim okudu sorusuna, "Söyleyemem Ama Delikanlımı okuyan aldı başını gitdi. Kimseyi aldırmadı, girdi stüdyoya okuyup çıktı" harbiden de Gülşen almış başını gitmiş. Kadın bildiğin albüme fark atmış. Bu arada "Yar Yar" "Yürü Anca Gidersin" "Al Ömrümü, Koy Ömrünün üstüne" "Ben Senin Var ya" "Kafam Hafif Dumanlı" "Anam" şarkılarının olmaması çok çok büyük kayıp.

 • Rzaguliyev Sahib
  Rzaguliyev Sahib 3 hafta önce

  Albüm'de bir-birine aşırı derece benzeyen iki ses var: RÖYA = YILDIZ TİLBE ☝❤

 • Fatow Aliyeva
  Fatow Aliyeva 4 hafta önce

  En guzeli irem derici bence

 • Halide Doguru
  Halide Doguru 4 hafta önce

  serkan kaya merve özbey aleyna tilki oğuzhan koç serdar ortaç sibel can ilyas ece seçkin bunlar güzel okumuş

 • Hüseyinov Hüseyin
  Hüseyinov Hüseyin 1 ay önce

  Merve Özbey
  Aleyna Tilki
  Edis
  Ferhat Göçer
  Hande Yener

 • samsuntravestideniz Ates

  Bu sarkılar beni cok eskiye götürdü 😢😢😭😭

 • Ayten Aydemir
  Ayten Aydemir 1 ay önce

  İikikiiiişikkikkkikiiikişikşkkiiişşkiiikiiiikkikkiiiikiiilkşiiikikiikikkkiikkşiikşiikkççkiiçşşkiiikçişiikkçşkiikiikçkişiiçikikikçikikilikiişiikikiiikiiikiiiişişikiiiiiiiiikiiiikşikiiikiklkiiçiğiikklikkkiiikiiikikçiikikkiiişiikşkşkkşikiiikikişikikikkşkşikikiişiiikkkikkikşkikkkikikiiikkiiiikikikikiiiiıikiikişkişkikkişkiklkiişkikiikikkikikikkiikikşikikiiikikkikkkiikikikşlşkikkiiiçşiikşiikiiiiiikikiiişşkikkkkşkikiikikikikiikkikiikikikkikkkikşkiçşkiikikikkikikikiiikiikikkkikikikiikikişiikiiiiiiikiikşiiikiiikilkşiilişkikkkşikkiikikikikikikiiişkişikiiikikiikkiikiikikikkiikiikiikiilşiiikşikikikşiiikikikiiiikkşikiikiikiiikikikkikiiiikiikikkikkikğiikiikikkikşikşkikşkkiikikikikiikşkiiikkiikiikikçkkiiiikkiikşkiikikikikiipkiiiikiikiikkiikiikkiiikişiikiiikiişkikiiişiiikkkikşiikikkiikiikiikiikkiikişkikşikikkkişiikşilkkiiiikikiiikikiiikkiikkiikikkikişikkiikşkiikkiiikşkiikiikkikkişikikikikikiikiikkikkikikkişiikiişikkkikiikşşiikiikiiikikkiikkiikikiiişkiiikiikikikkikikikiikikikikikiiikikikiiikikiikikikikiikpkkiikikikkiikkikiiiiçkkikiikkikiiikiiikiiiiikiiikkiışiikşkkiikikkkikşkşğkşşkikişikkikkkşikikikikikkikikkşkşkkikkikkiiikiikşiikikikiikçilkiiipkkiikiikiiikiikiikiiıkiikikikikşkiıkkikşkikkkikkikikikikkşşkikikikşikiikikkikikpşkikiiikikikşiıikkiiiçkikikikikkiikiıkiiişikikikiğikikşiikişkşikkiikkiikikokkkkikiikiiokikiikikkşkikişpkkşkikkkiiiiikişşkiikkikikişkşipkiişkikkiiokiikışşkkşkşikiikkikikikokkiikkikşkikkikşkikiişkşşşikşğıkikikiiikkşşkiikiikşıkikkiişkkiikikşkşkşikişikişşkişkikkikşikikikşşkikiikiikikiiikikikiikikikkkikiikikkikşkkişşkkiiikkikişikikpiıiikşkikkşkiikşkişikkkşkişikiikikkişkkiişıkikikiişkiikşkişkiiikikşkoikkişkkkşkşkkikkkiikikişkikkikiikişiğpşkikişkşkiikşşıikikkşkiikşkşkkikkişıiiıiişkiikşkiiikkookçkşikkkşkikşkikkkşikkişkikşikkşikkşşışkkikşikkişkikiişşkkkikikikikiikşiikkşiikşşkikikkşkkişkişkikkşkşkkkşikkkşikikikikikşşşkşikkçikipıkikşiiiıkikikikşkkkoşıkşkkikikşkkkiikkikkikkikkikkkkikkkikikkşkkşiiıişiikşiğkkikikikikiışkkkikokşğkikikikiıkşpkikğşkkşkiğkikkişpikikikkşkikkşkşkikşikiikkikıiişkikşipiçkkişikiiıikşkiçiıkiikşşkşığiiikkikşkşikkııkikkikşkikşkiikşkşkkiikşkkiçkkikkikiikkşkkikkşkikiikşkkikkikikşkişğkğikşıkikikiıkkiiıişkkiikşşkkişıiikkikkıikikşikiiikikikokşikiiikkikkpııkşçkığıkikikikişkşkpkiikikikikkkişkş ğişşkkiiiişkkiıkşkikiişkşikkikikikkikiikikşşkkkkiikkişkikıikikikkkkşişkişkşıkşkikişkkiikikiikişişkişkşkkiiikkiıkkşkikkkşkklşşkkiikğkşkşıkkşikkşkiıkıkikşkkiikkkikkiklkikikşşşkıkikikşikşşkkkikşkkşiikşkiikiıkışşıkikiiıikikkkikkkşşşkkişkkkkikşkşlkokkşşişşkiişkışkikşkşşkkişkkikikikiikkioikşkkkkşkiişkikşişkşşşkiikikşikiikşkikıikikşşikşişkşışpkkğkikikişkkişikşşkikçokikikkkkikikişkikkikiıiikiıkikşkikşlişkiıkşkiıoışşkkşiikşkiişkkşkşşkşkşkikkikşikkşkkşişikkikkkiişkşkşkşikikkşkiğşkikkikşkişkkkikkşikişkkkşikşkşıkikikşkikişkişkkikiiikşşkkşkıiikkişşkkşşkikkikiikşkıkkşkşkçşkşkıkkikişkşşkiişkşkikkişkikkşikkikişkikikşkkıikşkşşkkşkşkpikşkiişikşkiikşkkkşişşıkşşşşkikşkşşklkşiiikkçkşkşşşkkşkşşşkikikşkkkkikşkkşiikkşkşşikıkiikkkikkikkşşşkiikişşkkçıkşkşkkikkşkçkşkkıkiikkşkişkikikşkşkkikilkikkışkşikikikıkikkşkkikıkkıkikkkkışkkkkşiişkşkkkkikikkkıkkkkkişşkkıkşkkıişşşkkikkkkişkıkiıkşşkkkşkkıkkşkşıkşkikşkkkikkikkişkkşkşkikikşikşkşkkğkkiikkşkşkşkkşkikikkkikkkikkkkşkşşkışk ikiıkkşkkikşokıkşkkkkşşkikşşkşkkşişşişkşşkkkkkkşşkşkşkşşşkıikkşikkkşkşişkkkikkkkkiiğşkşkkkkıkşkkikşşkkkkkkikkkikkkkşkikşiıkkkik kikıkkkkşkkşkkkkkşikkkşşkikşkşikkkk şkikkiiikkkıkşkkipikşşkikkikğkşkşşkişkşkkikikkkikşikikkkkikıkıkkşkkkıkikşkkıkkşkkikkşkkkşkkkkpiikkkkkiişşkşkkkkkkıkkkkkkikışkkikkkşkşkkkkkşkkşişkikşşkkşkkkkşkkıkıkşikikkkkkkikşkıkkşkğkkkkkkkşkikkkkikkkkkşkkkşkşkkikkkkkkkkikkkkkkkikkşkıkk kkşkkkkkkkıkikikikkkiıkkkk kşkikşkkşşkşkkkişkışkkkkikşşkğkşkşikışkkikş kkşkşkkikikkşikkğkikkkkkkşkk ğşşıkğkkişıkşkkkk kıkkkşkkşkkııkikk kkkkkişıkkkkşkkşiıkıkşk kkkşıkşikkkkkşkkiiii kşkkşikkkkşkkıkkkşşk ıkik ışkkikkğkıkğkkşkkkğkkşkıiikkşkış8 ıkişkıkikkiğkkikşkpşik iışkkkşikiçkşkkikkk ık ikkikkkkşü kşkkişkikıkkkşğkkkkıkkkk8 kikşikkkkıkikkş kkkkkğkkkğkıkkkıkkkkkkkkıkikşkkşkkkşşıkkkkkkğkkşğıiğkkikşkikiki kkşkkikıkşşkkş0ğşkkk ikiiıkişikkkikikşkşikkkşk k kikikkkğişşkkkkkk kkşş kşş0kkk kişkkşkkkı ıkikikşşşi kkğkişkikı0kikkiikkikkiıkkkşkkkik kkkşıkikşkikıkşkş8kşkığkkkkşkıkkııkşkşkkkkkşkikpkkşşkşkkikıkkşkkkkşıkşkşkkşkkkkkıişkikiiiğiğlpkkkkkkkkkişkkşkikikk0kşkiikkşkkkıikikikiıkikkkışşikkiikşkiikşkikikikşikkıkk kkkı kkkkkkşkğ kikkkikkkkkkşşkkğkikıkişkşkşkkkkııikşkğkkkşiıkkkşkikğkkkkiıişşkkı ikikkkşkşkkkkkkkıkk kş kkkkğşkkışkkkikşkkıkkikkkkşkkkğkkkikkık kikii iş0kkk kkikşikikığkkkkkşkışkk k0şışkıkkkğşkıkk kşkkkkk kkğıç şkikkşıikşşkkşkş kkikşkkkşkkkkıkk kkkkk kk kkikkkkkikkkikkikkkğkışıikkkkşkkkşkk kkkkkkkiikkkikikkkşkk ş kkkkkkkkkkşikşıiikkkkkkkı kşkkik ikk kkkkkıı kkkkkşkkışşkkkşıkiikkkiş kçkkşkşkokiikkkkkııığkşkik kkkşk kikpkıkkkşıkşkikkiişkkkkkişkıııkkıkkk ğkikikğk şk şikkkkıkğı kkkğk kkıkıikğikkiiikikkıkğk şkkıkikkğşkk kı ikki0kkkikıkikkığııkğkık ışkiiıı kkkkiikı k ş ş kkkkkkiıkşkkk kiıçkşkkk kkık ış ki şkii kik k kığ kıişii ik ki şşkikk kkkk ğiışkk ikki kk iki kkkkıikşıçğiığk ı ı şkik kşk kk ışkıkkk kık kiki kıi kııkşk k k kırık kkk iık ılk kk ç kğkkkikiğşkkiıik k0kikikkiıkiçşiğ şii kığ işp kkii kıiç ıki kşkşşçşi i i kiki iık kk kş ık ökş
  Kkkııkkkiıkikkıikşkkkıkk kk kş kikkçık ki ki kki kii kk k0 iikiki k k ç ı kk çkikık k ki şkıikkşşık kğç işkkıkı kkş ikk kkik kkkı ı iiıkikiışk k9kşkkkkkki ikikkk ik kkii şşkkki ikk kili işğkğ0 karadeniz kkk kk kki iı kkkk kkki kk kiki kşk k çiikkk iıiikçk şıkşk kk ıik ikik kiğ 9ğ i0ışk i ş i ıi ıl ı08kkıkikkkiiikikkk kğ lık k kı iliği kşk iki kili ile kikik kişi iişğş i kk kkiıkkğğkkkşkkkğkkkkğşkkkğçşi kkkşkkkk0karışıklık kışlık kk ikkikikkkikğiikk. Kkkkk kullanıldığı kiğğkkkkişik9kkğk0k0şışkıkkkğşkıkk mil777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

 • Vuqar Memmedov
  Vuqar Memmedov 1 ay önce

  Gereksiz sarkicilar var

 • Bahar Karabulut
  Bahar Karabulut 1 ay önce

  Ece muazzamsın🌸

 • Zehra Körük
  Zehra Körük 1 ay önce

  Mabel Matiz💗💗💗💗

 • Zeynep 2401
  Zeynep 2401 1 ay önce

  Niran Ünsal o kadar kotü soylemıs ki Hande yener çok süper soylemış ama
  Vazgeçtim i Merve Özbey soyleseydi vuracak ı Ece soyleseydi delikanlım çok güzel olmuş yalnız cıcek zaten mükemmel

 • Kemal DEMİRKOL
  Kemal DEMİRKOL 1 ay önce

  Mabel Matiz tek geçiyorum.

 • İlky Ellidört
  İlky Ellidört 1 ay önce

  Gülşen
  Edis
  Oğuzhan Koç
  İntizar

 • Sema Diren
  Sema Diren 1 ay önce

  Edisssssssss

 • hetem aliyev
  hetem aliyev 1 ay önce

  aleyna tilki
  ilyas yalcintas
  gulsen
  roya

 • hetem aliyev
  hetem aliyev 1 ay önce

  en iyileri:

 • Eli Alisov
  Eli Alisov 1 ay önce

  Bence azeri sarkici royada cok iyi okudu

 • Cigdem Kesmez
  Cigdem Kesmez 1 ay önce

  süperrrt albümmm süper

 • Sivaslı Kral
  Sivaslı Kral 1 ay önce

  Hepsinin agzina saglik tesekkurler amaaaaa hepsi bir YILDIZ TILBE etmemis bence....Cogu yildiz tilbenin sesindeki o lezzeti anlayamamis bile....YILDIZ TILBE BASKADIR

 • ASİ Poladzade
  ASİ Poladzade 1 ay önce

  Sezen aksu albümü de güzel olur sıla ve ziynet sali li

 • Eray İle Müzik
  Eray İle Müzik 1 ay önce

  Aleyna edis derya 😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 • Tuğba Büyükşengür

  5:36 bu nasil bir ses allahım inandığım yolda başarılar dilerim oğuzhan koç tebrikler .

 • Duygu Çelik
  Duygu Çelik 1 ay önce

  En iyisi kesinlikle EDİS (Buz Kırağı)

 • Berkant Özvariş
  Berkant Özvariş 1 ay önce

  Sıla niye yok

 • Selim Furkan Serim
  Selim Furkan Serim 1 ay önce

  Gülşenin sesine gitmemiş

 • wol ryung
  wol ryung 1 ay önce

  Tan Tan Tan Tan Neredeeeeeee

 • Barış Çelik
  Barış Çelik 1 ay önce

  Sibel cana ne diye şarkı soyletiyor lar siciyor şarkıların içine

 • Muhammet RÜM
  Muhammet RÜM 1 ay önce

  Hepsi iyi ama yıldızim bir başka seni çok seviyorum Tilbe

 • Mersa Adg
  Mersa Adg 1 ay önce

  Hakan Altun Keşke " Sevemedim Ayrılığı" tekrardan seslendirseydi. Bir de bunu dinleyin! https://youtu.be/_Ky_OFL8jr4

 • CaNsU ÖZTÜRK
  CaNsU ÖZTÜRK 1 ay önce

  kalp dayanmaz bu albümü dinlemeye ....?